Acsonat 35 mg Film Coated Tablet

API

Risedronate Sodium

SPC

Doncep 5 mg Film Tablet

API

Donepezil Hydrochloride

SPC

DONCEP 10 MG Film Tablet

API

Donepezil Hydrochloride

SPC

FC PLUS

API

Hyaluronic Acide + MSM

SPC

Femaris Plus 150mg/5600 I.U.Film Tablet

API

Risedronate Sodium + Vitamine D3

SPC

Glarise 1 mg Tablet

API

Rasagiline Mesylate

SPC

ILATROX

API

Hyaluronic Acide

SPC

KAYRİS 35 mg Film Coated Tablet

API

Donepezil Hydrochloride

SPC

Laniczol 5 mg/100 ml IV Concentrate Solution For Infusion

API

Zoledronic Acide

SPC

Onzyd IV 4 mg/2 ml Solution For Injection

API

Ondansetron Hydrochloride

SPC

Onzyd 8 Mg Orodispersible Tablet

API

Ondansetron

SPC

Onzyd IV 8 mg/4 ml Solution For Injection

API

Ondansetron Hydrochloride

SPC

Onzyd 4 Mg Orodispersible Tablet

API

Ondansetron

SPC

URSILON RETARD 225 mg Capsule

API

Ursodeoxycholic Acide

SPC

URSILON RETARD 450 mg Capsule

API

Ursodeoxycholic Acide

SPC

Santis 4 mg Orodispersible Tablet

API

Ondansetron

SPC

Santis 8 mg Orodispersible Tablet

API

Ondansetron

SPC

Plazol 4 mg/5 ml IV Concentrate Solution For Infusion

API

Zoledronic Acide

SPC

PLARON 250 µg/ 5 ml I.V.Concentrate Solution For Infusion

API

Palonosetron

SPC

ZOLKA 5mg/100 ml IV Concentrate Solution For Infusion

API

Zoledronic Acide

SPC